Coverme logo

CoverMy EV

Belønning for effektiv kjøring

Ved å knytte bilens app mot forsikringen din, vil vi ha mulighet til å premiere deg som kjører effektivt og skadefritt.

Skadefri kjøring skal belønnes.

Men hvorfor ikke også belønne kjøring som maksimerer rekkevidden?

Klarer du å få mer kilometer ut av batteriet ditt enn andre med samme bil som deg?

Effektiv kjøring = rekkevidde-maksimerende = trygg og oppmerksom kjøring som burde belønnes.